Օսմանցին փոխվեց հո օսմանցու պլան չփոխվեց https://arbugo.am/