Չի Կարելի Գարեգին Նժդեհին-Տեր Հարութունյանին խառնել խառնել Սև Քարեցի Սարգիսի հետ !

Չի Կարելի Գարեգին Նժդեհին-Տեր Հարութունյանին խառնել խառնել Սև Քարեցի Սարգիսի հետ !

Այո երկուսն էլ Հերոս են ,Այո երկուսն էլ Ֆիդաին են,Բայց Տարբեր մարդիկ են

Նժդեհ

Գարեգին Նժդեհ-Տեր Հարութունյան

Սև քարեցի Սարգիս

Սև քարեցի Սարգիս