ՆԺԴԵՀ. «ԻՆՉՈՒ ՊԱՅՔԱՐԵՑ ԼԵՌՆԱՀԱՅԱՍՏԱՆԸ»

ՆԺԴԵՀ. «ԻՆՉՈՒ ՊԱՅՔԱՐԵՑ ԼԵՌՆԱՀԱՅԱՍՏԱՆԸ»

ՆԺԴԵՀ. «ԻՆՉՈՒ ՊԱՅՔԱՐԵՑ ԼԵՌՆԱՀԱՅԱՍՏԱՆԸ»

ՆԺԴԵՀ. «ԻՆՉՈՒ ՊԱՅՔԱՐԵՑ ԼԵՌՆԱՀԱՅԱՍՏԱՆԸ»

Զանգեզուրի և Ղարաբաղի միջև ընկած թրքական տերիտորիայի առաջին հատվածը մաքրելուց հետո մեր ուժերի երեք քառորդը տեղափոխվում է Ասկյուլումի ճակատը:

Այդ սեպաձև բարձունքը՝ որպես բնական անառիկ ամրություն, բարձրանում է Օխչի գետի աջ ափին՝ դեմ հանդիման Սասուն սարին՝անցափակելով Զանգեզուրի նախադուռը:

Զանգելանի շրջանի թրքությունը, իր ձեռքին պահելով այդ բարձունքը, անպատիժ կերպով հազար չարիքներ էր նյութել Արևելյան Ղափանի դեմ, և շնորհիվ այդ լեռան անառիկության, մնացել էր անպատիժ:

Պարո՛ն հրամանատար, -հարցնում է մի տարիքոտ ղափանցի, -թուրքական այդ շրջանում հայոց հին վանքեր կամ բերդեր կա՞ն:

_Գրեթե ամեն քայլափոխին , -լինում է պատասխանը:

-Հե, տեսնու՞մ եք- միջամտում է մի շիկահողցի, -Ասկյուլումի փեշերին ընկած էն հին շենքը հայկական հին եկեղեցին է, ուր ամառվա տոթերին թուրք հովիվների շներն են հանգստանում:

-Ուրեմն մեր առավոտյան աղոթքը այդ եկեղեցու՞մ պիտի անենք, պարո՛ն, -հարցնում է տարիքոտ զինվորս:

-Այո՛:

Ապրիլի 6-ի առավոտյան մեր ուժերը, բաժանված 2 զորասյունների, սկսում են առաջխաղացումը:

Մեր աջ թևի ուղղությամբ գրեթե միաժամանակ մթության մեջ՝ մի քանի կետերի վրա, բարձրանում են հսկայական բոցեր:

Դա նշան էր, որ մեր աջ զորասյունը արդեն մտնում է թշնամու գյուղերը:

Թշնամին, գրեթե պաշարված, մի քանի վայրկյան տևող կրակից հետո խուճապահար թողնում է Ասկյուլումի բարձունքը:

Բացվող լույսն Ասկյուլումի վրա ողջունում է հայկական եռագույնին: