Atlantis to Armenia – Ատլանտիս Հայաստան

Atlantis to Armenia. From Atlantean Gods to divine Armenian Kings and Queens.

Ատլանտիս Հայաստան: Ատլանտյան աստվածներից մինչեւ աստվածային թագավորներ եւ թագուհիներ (Հայերեն թարգմանությունը ներքեւում)

These pages are from a book written by Former U.S congressman Ignatius Donnelly in 1882 titled ‘Atlantis – The Antediluvian world’. He wrote that the centre of the Aryan migrations was Armenia. He also wrote that the Armenians stocked Europe and India, and that the first Armenians were colonists from Atlantis.

From the 15th to 18th centuries most ancient explorer, geographer, and biblical maps showed Armenia as the Garden of Eden and Paradise (an example in the image above). For those that don’t know what Atlantis was, it was a highly advanced ancient civilization that even had larger “human” (giants) species that were responsible for building all the ancient megalithic and massive temples around the Mediterranean, Southern Europe, and even distant continents. These structures are built with perfect symmetry and optical accuracy. Engineering technology that cut stones to smooth round surfaces and massive columns, and they drilled and carved into hard solid mountain rocks. Stones the size of cars and trucks (like Baalbek) were used and lifted thousands of years ago while we use massive cranes and modern machinery to cut, lift and move the same sized stones today.

There is Plato’s version of Atlantis and many other mainstream, fantasy, and misleading theories, however one version is shared by most ancient civilizations. They say there was an ancient advanced empire that had a huge battle among each other after some of the Demigods rebelled against the first generation of Gods. As a result, they were wiped out because of a massive flood. The ancient Armenians and Mesopotamians called the story ‘The Epic of Gilgamesh’. The Christians called it ‘Noahs Ark’. The Hindus called it ‘Manu and the fish’. The Egyptians called it ‘Going forth by day’. The Australian Aboriginals called it ‘The rainmaker’. The Incan Peruvians called it ‘Pachachama’. The Aztecs called it ‘The flood of Coxcox’, and the Skandinavians called it ‘The fall of Ymir’ to name a few.

The reason mainstream conceals this Atlantis truth is because they want to standardize and equalize the pagan and Christian “before and after” conflict. In reality, every ancient civilization speaks of why the old world self destructed in total mayhem and darkness, and why the new world salvaged in pure light. The truth is there was darkness before Christianity, and after this flood Christianity was the rebirth (Garden of Eden for HUMANS) and preservation of mankind. Ask yourselves, why is there the same or just as many “pagan” temples in Morocco, Tunisia, Libya, Jordan, Syria and Jerusalem, as there is in Rome, Greece, Anatolia and France (all along both sides of the Mediterranean). Why is there only one smaller one in Garni Armenia. Ask yourselves, why is there more ancient Christian Churches in Armenia than there is in Ethiopia, Egypt, Syria, Jerusalem, Rome and Greece PUT TOGETHER. Same reason why there is not a single perfectly engineered Pagan stone temple anywhere in Central, Northern or Eastern Europe. It is because the Atlanteans built the pre-Christian temples in and near the Mediterranean, and when they were wiped out because of the flood the ones that carried on the ancient bloodline were the Armenians through Christianity. This is precisely what the Book of Enoch and the old Bibles are about. A total Armenian origin. This is why we have shown you time and time again that Christians used the EXACT same symbols and designs as “pre-Christian tribes”, and many other tribes from different periods ALL OVER THE WORLD.

This is what the ancients spoke about and carved. This is when science, archaeology, human genetics and religion line up together to form ONE truth. This is what archaeology reveals. Resist the deception and do not swallow lies written and handed to you by an education system and empires that hate Armenia and deny the holocaust of our people.

We have not even begun to warm up yet, and there are still dozens of connections with Armenia and the ancient world that we will reveal. Any individual that has thoroughly studied the archaeological evidence from around the world not only believes but knows that the ancient world is extremely surreal, enigmatic, real and Godly. They know that what they tell us is “mythology”…. is not really mythology at all.

Այս էջերը գրված են եղել 1882 թվականին Միացյալ Նահանգների նախկին կոնգրեսական Իգնատիուս Դոնելլիի կողմից «Ատլանտիս -Անտիլուվյան աշխարհ» վերնագրով գրքում: Նա գրել է, որ Արիյան գաղթի կենտրոնը Հայաստանն է, եւ որ հայերը համալրել են Եվրոպան եւ Հնդկաստանը, ինչպես նաեւ առաջին հայերը Ատլանտիսի գաղթականներն էին:

15-18-րդ դարերում ամենահին ուսումնասիրող, աշխարհագրագետ եւ աստվածաշնչյան քարտեզները ցույց են տվել Հայաստանը որպես դրախտ եւ իդենի պարտեզ (օրինակը վերեւում գտնվող պատկերում): Նրանց համար, ովքեր չգիտեն թե Ատլանտիսը ինչ է եղել, ասենք որ այն հինավուրց եւ զարգացած քաղաքակրթություն էր, որն նույնիսկ ուներ ավելի մեծ (հսկաներ) մարդկային տեսակներ, որոնք պատասխանատու էին միջերկրածովյան, հարավային եվրոպական եւ նույնիսկ հեռավոր մայրցամաքների շուրջ կառուցված բոլոր հնագույն մեգալիթական ու զանգվածային տաճարները կառուցելու համար: Այս կառույցները կառուցված են կատարյալ սիմետրիայով եւ օպտիկական ճշգրտությամբ, ճարտարագիտական տեխնոլոգիայով, որոնք կտրում են քարի քերծվածքները հարթ մակերեւույթների եւ զանգվածային սյուների վրա եւ դրանք փորագրում են կոշտ լեռնային ժայռերի մեջ: Մեքենաների եւ բեռնատարների չափերով քարերը (ինչպես բալբեքը) օգտագործվել եւ բարձրացվել են հազարավոր տարիներ առաջ, մինչդեռ այսօր մենք օգտագործում ենք զանգվածային եւ ժամանակակից մեքենաներ բարձրացնելու եւ նույն չափի քարերը տեղափոխելու նպատակով:

Կա պատմաբան Պլատոի Աթլանտիսի տարբերակը եւ շատ այլ հիմնական, ֆանտազիական եւ մոլորեցնող տեսություններ, բայց ինչեւէ կա նաեւ մեկ տարբերակ, որ կիսում է ամենահին քաղաքակրթությունները: Եւ դա այն է, որ եղել է մի հինավուրց զարգացած կայսրություն եւ մեծ պատերազմ է ունեցել միմյանց միջեւ, որի հետեւանքով երկրորդ սերնդի աստվածները ապստամբել են ընդդեմ առաջին սերնդի աստվածների: Սա էր պատճառը, որ մեծ ջրհեղեղը բնաջնջեց նրանց: Հին հայերն ու մեսոպոտամիայի ժողովուրդները այս միջոցառումը անվանեցին «Գիլգամեշի էպոս», քրիստոնյաները այն անվանեցին «Նոյի տապան», հնդիկները այն անվանեցին «Մանու եւ ձուկը», եգիպտացիները այն անվանեցին «Օրեցօր առաջ գնալ», հին ավստրալիացիները այն անվանեցին «Անձրեւ ստեղծող», հին պերուացիները այն անվանեցին «Փաչաչամա», ազտեկները այն անվանեցին «Կոկսկոկսի ջրհեղեղը» եւ սկանդինավյացիները կոչեցին այն «Յմիրի կործանումը»: Սրանք պարզապես մի քանի տարբերակներ են:

Ատլանտիսի ճշմարտության թաքցնելու հիմնական պատճառն այն է, որ նրանք ցանկանում են ստանդարտացնել եւ հավասարակշռել վեճը հեթանոսական եւ քրիստոնեական հակամարտությունից առաջ եւ հետո, երբ իրականում հին քաղաքակրթությունները խոսում էին այն մասին, թե ինչու է հին աշխարհը ինքնաբերաբար խառնաշփոթի մեջ, իսկ նոր աշխարհը պահպանվում է լույսի ժամանակաշրջանում:
Քրիստոնեությունից առաջ խավարություն էր տիրում, սակայն ջրհեղեղից հետո քրիստոնեությունը վերածնվեց եւ մարդկությունը պահպանվեց: Հարցրեք ինքներդ ձեզ, թե ինչու կա նույն եւ նույնքան շատ հեթանոսական տաճարներ Մարոկկոյում, Թունիսում, Լիբիայում, Հորդանանում, Սիրիայում, Երուսաղեմում, ինչպիսին կան Հռոմում, Հունաստանում, Անատոլիայում եւ Ֆրանսիայում (միջերկրածովյան երկու կողմերում) եւ ինչու Գառնիում կա ընդամենը մեկ փոքր տաճար: Հարցրեք, թե ինչու Հայաստանում ավելի հին եկեղեցիներ կան, քան Եթովպիայում, Սիրիայում, Երուսաղեմում, Հռոմում եւ Հունաստանում բոլորը միասին վերցրած: Նույն պատճառով է, որ Կենտրոնական, Հյուսիսային կամ Արեւելյան Եվրոպայում ոչ մի մշակված հեթանոսական քարե տաճար գոյությոն չունի: Այս ամենը այն պատճառով է, որ ատլանտյանները միջնադարում կառուցել էին նախաքրիստոեական տաճարները միջերկրականում եւ մոտակայքում, եւ երբ ջրհեղեղը վերացրեց բոլորին, հայերն ու արմենոիդները միակն էին, ովքեր ողջ մնացին եւ արյունակցական կապ ունեին ատլանտյանների հետ: Սա հենց Ենովքի եւ Աստվածաշնչի բնագիր գրքի մասին է: Սա է պատճառը, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ ձեզ ցուցադրել ենք, թե ինչպես են քրիստոնյաները օգտագործում նույն սիմվոլներն ու
նմուշներն ինչպես նախաքրիստոնյա ցեղերն ու աշխարհի տարբեր ժամանակաշրջաններում գտնվող այլ ցեղեր:

Սա է այն, ինչի մասին մեր նախնիներն էին խոսում եւ փորագրում: Սա այն ժամանակն է, երբ գիտությունը, հնագիտությունը, մարդկային գենետիկան եւ կրոնը միասին ձեւավորեցին մեկ ճշմարտություն: Սա է հնագիտության բացահայտումը: Դիմադրեք խաբեությանը, մի ընդունեք կրթական համակարգի եւ կայսրությունների կողմից գրված եւ ձեզ հանձնված կեղծիքները: Նրանք ատում են Հայաստանը եւ ժխտում մեր ժողովրդի հոլոքոստը:
Սա դեռ մեր աշխատանքի սկիզբն է, եւ դեռ մի քանի տասնյակ կապեր կան Հայաստանի եւ հին աշխարհի հետ, որ մենք կբացահայտենք: Ցանկացած անհատ, որն ամբողջությամբ ուսումնասիրել է ամբողջ աշխարհի հնագիտական ապացույցները, ոչ միայն հավատում է, այլեւ գիտի, որ հնագույն աշխարհը չափազանց իրական է, գաղտնի եւ աստվածային, եւ այն ինչ ասում են մեզ դիցաբանություն է … իրականում այնքան էլ դիցաբանություն չէ