Քարահունջ – Караундж – Karahunj

Քարահունջ – Караундж – Karahunj

Քարահունջ – Караундж – Karahunj

Քարահունջ՝ Հայաստանի «խոսող քարերը» և դրանց կապը Քեոպսի բուրգերի հետ
Անդրեյ Ինոկին
Հայաստանի հարավում գտնվող Քարահունջ կոչվող մեգալիթյան համալիրը, թերեւս, ոչ միայն Հայաստանի ամենահետաքրքիր շինությունն է, այլև աշխարհի ամենաառեղծվածային քարե հորինվածքներից մեկը։ Ինչո՞վ է այն տարբերվում մյուս մեգալիթներից: Նախ, դրանք գրեթե բոլորը թվագրվում են մ.թ.ա. 4-3-րդ հազարամյակներով, մինչդեռ Քարահունջի տարիքը կազմում է առնվազն 7500 տարի (որոշ հետազոտողներ, մասնավորապես՝ Գրեհեմ Հենքոքը, ենթադրում էին, որ համալիրն ունի 12000 տարվա պատմություն): Երկրորդ՝ քարերի վրայի անցքերը յուրահատուկ են դարձնում հայկական մեգալիթը։ Աշխարհագրագետ Նիկոլաս Հովարդը՝ Քարահունջ արշավախմբի անդամներից մեկը, որը կազմակերպվել էր 2010 թվականին Օքսֆորդի համալսարանի կողմից՝ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական աշխարհագրական ընկերության հետ համատեղ, ասել է. այս տեսակի օբյեկտների ընդհանուր տեսականին»: Քարահունջն ուսումնասիրած բոլոր հետազոտողները, այդ թվում՝ Փերիս Գերունին, Գրեհեմ Հենքոքը, Նիկոլաս Հովարդը, Վաչագան Վահրադյանը, Վազգեն Գեւորգյանը և այլք, եկել են այն եզրակացության, որ համալիրը ամենահին աստղադիտարանն է։ «Հնչող քարեր» Հայաստանի Սյունիքի մարզում գտնվող մեգալիթի հենց անվանումը շատ բան կարող է պատմել։ Քարունջը կամ Քարահունջը բաղկացած է երկու արմատից՝ «քար», որը հայերեն նշանակում է քար և «հունջ»՝ ձայն, ձայն։ Այսինքն՝ հնչող կամ խոսող քարեր։ (Այստեղ հետաքրքիր է հիշել Ֆրանսիայի մեգալիթյան համալիրի անվանումը, որը պարունակում է նաև «kar» արմատը՝ Carnac)։ Համալիրի մյուս անվանումներն են Զորաց քարեր՝ իշխանության քարեր, Կարեգանձ՝ քարե գանձեր։ Այսպիսով, մի կողմից՝ «գանձեր», մյուս կողմից՝ «ձայն»։ Ինչի՞ մասին էին պատմում այս քարե բլոկները և ինչո՞ւ էին դրանք այդքան արժեքավոր: Մեր նախնիները մենհիրներ են բերել շինարարության համար Որոտանի վտակներից Դար գետի մոտակա կիրճից։ Ընդհանուր առմամբ կա 222 քար։ Դրանցից 84-ի վրա կատարվել են 4-5 սմ ճիշտ ձևի անցքեր։ Որքա՞ն ժամանակ և ջանք պահանջվեց 50 տոննա և ավելի կշռող մենհիրներին մի քանի կիլոմետրով քարշ տալու համար: Սա միայն մեկ բան է ասում՝ քարե բլոկների տեղադրումն անհրաժեշտ էր մեր նախնիներին։ Ըստ երևույթին, համալիրը տվել է գիտելիքներ, որոնք նրանք ակտիվորեն կիրառել են իրենց կյանքում։ Դա կարող է պայմանավորված լինել ինչպես մարդկանց առողջական խնդիրներով, այնպես էլ բերքահավաքով: Այսպիսով, մեգալիթների միջոցով մարդիկ որոշակի հաշվարկներ են կատարել …
Հնում հայ ժողովրդի համար մեծ նշանակություն է ունեցել Հայկ-Օրիոն համաստեղությունը։ Անկախ գիտաշխատող Վազգեն Գևորգյանը խոսեց Քարահունջի հետ աստղերի անմիջական կապի մասին. «Այսօր կասկած չկա, որ Քարահունջն իսկապես ամենահին աստղադիտարանն է։ Վերջին տարիների մեր այցելությունների ընթացքում մենք աստղագիտական ​​կարևոր դիտարկումներ ենք կատարել և լիովին համոզված ենք դրանում։ ասում է.. Հայկ-Օրիոն գոտին, որը հայերեն կոչվում է «Շամպրուկ-կշիրք» (հավասարակշռության առանցք), երկնային հասարակած է հասնում օգոստոսի 11-ին։ Այդ իսկ պատճառով Գեւորգյանն այս օրը իր դիտարկումներն արեց. «Քարի վրայի անցքով կարելի է դիտել երկնային հասարակածի այդ գագաթնակետը, որին Հայկ-Օրիոն գոտին հասնում է 25920 տարին մեկ անգամ և նշանավորում է հին աստղային տարվա ավարտը և Նոր աստղային տարվա սկիզբը։ Սա է կետը։ երկնային հասարակածի վրա, որի օգնությամբ հնագույն գիտնականները հաշվարկել են ժամանակը և կազմել օրացույց», – նշում է հետազոտողը: Ամենավաղ աստղագետները, դիտելով անցքերի միջով, կարող էին հաշվարկել որոշ երկնային մարմինների տեսքը, հետևել դրանց առաջընթացին երկնքում (ֆիքսել անկյունային փոփոխություններ), ինչպես նաև ֆիքսել արևածագի և մայրամուտի կետը, գիշերահավասարների և արևադարձի օրերը։Վազգենի թիմը Գևորգյանը աստղազարդ երկինքը դիտել է Քարահունջում 2012 թվականի օգոստոսի 11-ին (հիշենք, որ մայաների օրացույցն ավարտվել է այս տարի) Քարահունջում գտնվող աստղադիտակներով։ Այնքան զարմանալի էր, որ 2015 թվականին Գևորգյանի հրավերով Հայաստան այցելեց հնագույն քաղաքակրթությունների աշխարհահռչակ հետազոտող Գրեմ Հենքոքը, ով գրել էր. և դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են Օրիոնի գոտու երեք աստղերը ուղղահայաց շարվում մենհիրի ծայրից վեր»։ Նման հեղինակավոր հետազոտողի հայտարարությունից հետո 2016 թվականին «National Geographic» գիտահանրամատչելի աշխարհագրական ամսագիրը Քարահունջի համալիրը, որը նաև կոչվում է «Հայկական Սթոունհենջ», ներառել է աշխարհի հնագույն աստղադիտարանների ցանկում։ Պարբերականն ընդգծել է, որ մեր նախնիներն այստեղ աստղերի դիտարկումներ են կատարել։

Караундж – “говорящие камни” Армении и их связь с пирамидами Хеопса
Андрей Инокин
Мегалитический комплекс на юге Армении под названием Караундж является, пожалуй, не только самым интересным сооружением в Армении, но и одним из наиболее загадочных каменных композиций в мире. Чем же он отличается от других мегалитов? Во-первых, почти все они датируются IV-III тысячелетием до нашей эры, в то время как возраст Карауджа составляет не менее 7 500 лет (некоторые исследователи, в частности, Грэм Хенкок предположил, что комплекс имеет 12-тысячелетнюю историю). Во-вторых, уникальным армянский мегалит делают существующие в камнях отверстия. Географ Николас Ховард, один из членов экспедиции в Караундж, организованной в 2010 году Оксфордским университетом совместно с Королевским географическим обществом Великобритании, сказал: “… Наличие отверстий в камнях ставит ее особняком в общем ряду объектов подобного рода”. Все исследователи, которые изучали Караундж, в числе которых Парис Геруни, Грэм Хэнкок, Николас Ховард, Вачаган Ваградян, Вазген Геворкян и другие, пришли к мнению, что комплекс является древнейшей обсерваторией. “Звучащие камни”Само название мегалита, расположенного в Сюникской области Армении, о многом может рассказать. Карундж или Караундж состоит из двух корней: “кар”, что в переводе с армянского означает камень и “ундж” — звук, голос. То есть, звучащие, или говорящие камни. (Здесь интересно вспомнить название мегалитического комплекса во Франции, в котором также присутствует корень “кар” — Carnac). Другие названия комплекса — Зорац Карер — камни силы, Карегандз — каменные сокровища. Таким образом, с одной стороны, “сокровища”, с другой — “звучать”. О чем же рассказывали эти каменные глыбы и почему это было столь ценно? Менгиры для строительства наши предки приносили из близлежащего ущелья реки Дар — один из притоков Воротана. Всего 222 камня. На 84 из них проделаны 4-5 сантиметровые отверстия правильной формы. Сколько же времени и сил нужно было для того, чтобы протащить менгиры весом от 50 тонн и больше на несколько километров? Это говорит только об одном: установка каменных глыб нашим предкам была необходима. По всей видимости, комплекс давал знания, которые они активно применяли в своей жизнедеятельности. Это может быть связано как с проблемами здоровья людей, так и со сбором урожая. Таким образом, посредством мегалитов люди проводили определенные вычисления…
В древности созвездие Айка-Ориона имело важнейшее значение для армянского народа. Независимый исследователь Вазген Геворгян рассказал о непосредственной связи звезд с Караунджем: “Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что Караундж действительно является древнейшей обсерваторией. В ходе наших визитов за последние годы мы провели важные астрономические наблюдения и полностью убедились в этом”, — говорит он. Пояс Айка-Ориона, который на армянском называется “Шампрук-кширк” (ось равновесия), достигает небесного экватора 11 августа. Именно поэтому Геворгян проводил свои наблюдения в этот день. “Сквозь отверстие в камне можно наблюдать ту кульминационную точку небесного экватора, которую пояс Айка-Ориона достигает раз в 25920 лет и знаменует собой окончание старого и начало Нового звездного года. Это та точка на небесном экваторе, с помощью которой ученые древности рассчитывали время и составляли календарь», — отмечает исследователь. Древнейшие астрономы, наблюдая через отверстия, могли вычислить появление тех или иных небесных светил, следить за их продвижением по небосклону (фиксировать угловые изменения), а также фиксировать точку восхода и заката, дни равноденствия и солнцестояния. Команда Вазгена Геворгяна наблюдала звездное небо сквозь каменные телескопы в Караундже 11 августа 2012 года (вспомните, в этом году закончился календарь майя). Данные были настолько потрясающими, что в 2015 году, по приглашению Геворгяна, Армению посетил всемирно известный исследователь древних цивилизаций Грэм Хэнкок. После он писал: “Созвездие Ориона встает до рассвета над мегалитами Караунджа и можно видеть, как три звезды пояса Ориона выстраиваются вертикально над кончиком менгира”. После заявления столь авторитетного исследователя, научно-популярный географический журнал “National Geographic” в 2016 году включил комплекс Караундж, который также называют “армянским Стоунхенджем”, в список древнейших обсерваторий мира. В журнале подчеркивалось, что наши предки проводили здесь наблюдения за звёздами.

Karahunj – “talking stones” of Armenia and their connection with the pyramids of Cheops
Andrey Inokin
The megalithic complex in the south of Armenia called Karahunj is, perhaps, not only the most interesting building in Armenia, but also one of the most mysterious stone compositions in the world. How is it different from other megaliths? Firstly, almost all of them date back to the 4th-3rd millennium BC, while the age of Karauj is at least 7,500 years (some researchers, in particular, Graham Hancock, suggested that the complex has a 12,000-year history). Secondly, the holes in the stones make the Armenian megalith unique. Geographer Nicholas Howard, one of the members of the expedition to Karahunj, organized in 2010 by the University of Oxford in conjunction with the Royal Geographical Society of Great Britain, said: “… The presence of holes in the stones sets it apart in the general range of objects of this kind.” All the researchers who studied Karahunj, including Paris Geruni, Graham Hancock, Nicholas Howard, Vachagan Vahradyan, Vazgen Gevorgyan and others, came to the conclusion that the complex is the oldest observatory. “Sounding Stones” The very name of the megalith, located in the Syunik region of Armenia, can tell a lot. Karunj or Karahunj consists of two roots: “kar”, which in Armenian means stone and “unj” – sound, voice. That is, sounding or talking stones. (Here it is interesting to recall the name of the megalithic complex in France, which also contains the root “kar” – Carnac). Other names of the complex are Zorats Karer – stones of power, Karegandz – stone treasures. Thus, on the one hand, “treasures”, on the other – “sound”. What did these stone blocks tell about and why was it so valuable? Our ancestors brought menhirs for construction from the nearby gorge of the Dar River, one of the tributaries of Vorotan. There are 222 stones in total. On 84 of them, 4-5 cm holes of the correct form were made. How much time and effort did it take to drag menhirs weighing 50 tons or more for several kilometers? This says only one thing: the installation of stone blocks was necessary for our ancestors. Apparently, the complex gave knowledge that they actively applied in their life. This may be due to both human health problems and harvesting. Thus, by means of megaliths, people carried out certain calculations …
In ancient times, the constellation Hayk-Orion was of great importance for the Armenian people. Independent researcher Vazgen Gevorgyan spoke about the direct connection of stars with Karahunj: “Today there is no doubt that Karahunj is indeed the oldest observatory. During our visits in recent years, we have made important astronomical observations and are completely convinced of this,” he says. . The Hayk-Orion belt, which in Armenian is called “Shampruk-kshirk” (balance axis), reaches the celestial equator on August 11. That is why Gevorgyan made his observations on that day. “Through a hole in the stone, one can observe that culminating point of the celestial equator, which the Hayk-Orion belt reaches once every 25,920 years and marks the end of the old and the beginning of the New stellar year. This is the point on the celestial equator, with the help of which ancient scientists calculated time and made up calendar,” notes the researcher. The earliest astronomers, observing through holes, could calculate the appearance of certain celestial bodies, monitor their progress across the sky (fix angular changes), and also fix the point of sunrise and sunset, the days of equinoxes and solstices. Vazgen’s team Gevorgyan observed the starry sky through stone telescopes in Karahunj on August 11, 2012 (remember, the Mayan calendar ended this year).The data was so amazing that in 2015, at the invitation of Gevorgyan, the world famous researcher of ancient civilizations Graham Hancock visited Armenia. wrote: “The constellation of Orion rises before dawn over the megaliths Karaund and you can see how the three stars of Orion’s belt line up vertically above the tip of the menhir.” After the statement of such an authoritative researcher, in 2016 the popular science geographical magazine “National Geographic” included the Karahunj complex, which is also called the “Armenian Stonehenge”, in the list of the oldest observatories in the world. The magazine emphasized that our ancestors made observations of the stars here.