Армянский ковер на котором изображена армянская церковь в Иране. Шедевр – Հայկական գորգ, որում պատկերված է Իրանի հայկական եկեղեցին: Գլուխգործոց -An Armenian carpet depicting an Armenian church in Iran. Masterpiece

Армянский ковер на котором изображена армянская церковь в Иране. Шедевр – Հայկական գորգ, որում պատկերված է Իրանի հայկական եկեղեցին: Գլուխգործոց -An Armenian carpet depicting an Armenian church in Iran. Masterpiece