Աշուղ Հավասի – Սիրուն պատանի (Լուսին Պողոսյան, Մկրտիչ Աֆտիկյան) – Ашуг Хаваси – Красивый молодой человек (Лусин Погосян, Мкртич Афтикян) – Ashugh Havasi – Beautiful young man (Lusin Poghosyan, Mkrtich Aftikyan)

Աշուղ Հավասի – Սիրուն պատանի (Լուսին Պողոսյան, Մկրտիչ Աֆտիկյան) – Ашуг Хаваси – Красивый молодой человек (Лусин Погосян, Мкртич Афтикян) – Ashugh Havasi – Beautiful young man (Lusin Poghosyan, Mkrtich Aftikyan)

Աշուղ Հավասի – Սիրուն պատանի։ Կատարումը՝ Լուսին Պողոսյան և Մկրտիչ Աֆտիկյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – красивый молодой человек. Исполняет Лусин Погосян և Мкртич Афтикян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна

Ashugh Havasi – A beautiful young man. Performed by Lusin Poghosyan և Mkrtich Aftikyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Նոր էր հասել ծաղկաքաղ այ սարի սիրուն պատանի պատանի
Վարդ եմ քաղել, վրեն շաղ այ տղա վարդս մի տանի, մի տանի
Այ սարի սիրուն պատանի, պատանի
Այ տղա վարդս մի տանի, մի տանի
Աարի լանջին նազենազ, այ սիրուն աղջիկ նազանի նազանի

Ծաղկանց միջին ման կուգաս
աղջի ջան, հոգիս մի հանի, մի հանի
Այ սիրուն աղջիկ նազանի նազանի
Աղջի ջան հոգիս մի հանի, մի հանի

Այս իմ փունջն է քեզ խաբել
այ սարի սիրուն պատանի, պատանի
Յարիս համար եմ կապել
այ տղա վարդս մի տանի, մի տանի
Այ սարի սիրուն պատանի, պատանի
Այ տղա վարդս մի տանի, մի տանի
Սարի ծաղիկ, սարի հով,
այ սիրուն աղջիկ նազանի, նազանի,
Ես ջահել եմ, սերս է ծով,
աղջի ջան հոգիս մի հանի, մի հանի
Այ սիրուն աղջիկ նազանի, նազանի
Աղջի ջան, հոգիս մի հանի, մի հանի
Ես աղջիկ եմ ալերով
այ սարի սիրուն պատանի, պատանի
Շատ եմ սիրում սարի հով,
այ տղա վարդս մի տանի, մի տանի
Այ սարի սիրուն պատանի, պատանի
այ տղա վարդս մի տանի, մի տանի
հավաս ունես սարի հետ,
այ սիրուն աղջիկ նազանի, նազանի
Սրտով սիրած յարի հետ,
աղջի ջան, հոգիս մի հանի, մի հանի

Այ սիրուն աղջիկ նազանի, նազանի
աղջի ջան, հոգիս մի հանի մի հանի…

Աշուղ Հավասի – Նազե նազ (Իրինա Հարությունյան) – Ашуг Хаваси – Назе Наз (Ирина Арутюнян) – Ashugh Havasi – Naze Naz (Irina Harutyunyan)

Աշուղ Հավասի – Նազե նազ (Իրինա Հարությունյան) – Ашуг Хаваси – Назе Наз (Ирина Арутюнян) – Ashugh Havasi – Naze Naz (Irina Harutyunyan) -Ашуг Хаваси – Назе Наз.

Исполняет Ирина Арутюнян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна-Ashugh Havasi – Naze Naz. Performed by Irina Harutyunyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Աշուղ Հավասի – Նազե նազ։ Կատարումը՝ Իրինա Հարությունյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – Назе Наз. Исполняет Ирина Арутюнян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – Naze Naz. Performed by Irina Harutyunyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Ո՞ւր ես գնում դո ւիմ հոգեակ նազէ—նազ.
Ես անհամբեր ճանապարհիդ կը սպասեմ,
Դու անցնում ես հազար տեսակ նազէ—նազ, նազէ—նազ.
Ինձ տեսնելիս փախչում ես եար վազէ—վազ, վազէ—վազ։

Դու մի աստղ ես երկնուց իջած լուսաշաղ,
Հողածին չե՞ս, որ չես սիրում երգ ու խաղ,
Վառ գարուն է նոր է բացուել վարդաքաղ,
Պարտէզ կ՚երթաս դու իմ հրեշտակ նազէ—նազ, նազէ— նազ.
Ինձ տեսնելիս փախչում ես եար վազէ—վազ, վազէ—վազ։

Դու Հաւասու երգին լսիր իմ սիրուն,
Երբ փունջ կապես ծաղիկներից դալարուն,
Երանի թէ վերադարձիդ դէպի տուն,
Կրծքիդ սեղմած վարդ ու մեխակ նազէ—նազ, նազէ—նազ.
Ինձ տեսնելիս փախչում ես եար վազէ—վազ, վազէ—վազ։

Աշուղ Հավասի – Կոլխոզի չոբան (Րաֆֆի Հակոբյան) – Ашуг Хаваси – пастух колхоза (Раффи Акопян)- Ashugh Havasi – Shepherd of the Collective Farm (Raffi Hakobyan)

Աշուղ Հավասի – Կոլխոզի չոբան (Րաֆֆի Հակոբյան) – Ашуг Хаваси – пастух колхоза (Раффи Акопян)- Ashugh Havasi – Shepherd of the Collective Farm (Raffi Hakobyan)

Աշուղ Հավասի – Կոլխոզի չոբան։ Կատարումը՝ Րաֆֆի Հակոբյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – пастырь колхоза. Исполняет Раффи Акопян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – Shepherd of the kolkhoz. Performed by Raffi Hakobyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Կոլխոզի Չոբան
Նոր լուսաբացին, արեւից առաջ,
Հոտդ փռվել է սարն ի վար կանաչ,
Առոտիդ չորդ դին բացվել է կանաչ,
Քեզ պես դուրեկան կողխոզի չոբան.
Արեւնամուտին տուն արի յար ջան,
Կոլխոզի չոբան, արեւիդ ղուրբան:

Ես ալ մայիսին չեմ մտել պարտեզ,
Չեմ քաղել ծաղիկ, վարդեր հրակեզ,
Իմ անուշ հովիվ, կը սպասեմ ես քեզ,
Իմ ծաղիկ գարնանշ կոլխոզի չոբան.
Արեւնամուտին տուն արի, յար ջան,
Կոլխոզի չոբան, արեւիդ ղուրբան:

Իմ սերն է անքուն հոցուդ ընկերը,
Հսկում ես հոտդ ողջ գիշերները,
Հավասն էլ երգեց հերոսիդ սերը,
Քաջ եւ պատվական, կողխոզի չոբան.
Արեւնամուտին տուն արի յար ջան,
Կոլխոզի չոբան, արեւիդ ղուրբան

Աշուղ Հավասի – Ախ մի անգամ էլ (Սարգիս Խաչատրյան) – Ашуг Хаваси – Ой еще раз (Саргис Хачатрян) – Ashugh Havasi – Oh once again (Sargis Khachatryan)

Աշուղ ՀավԱշուղ Հավասի – Ախ մի անգամ էլ (Սարգիս Խաչատրյան) – Ашуг Хаваси – Ой еще раз (Саргис Хачатрян) – Ashugh Havasi – Oh once again (Sargis Khachatryan)

Աշուղ Հավասի – Ախ մի անգամ էլ։ Կատարումը՝ Սարգիս Խաչատրյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – Ой еще раз. Исполняет Саргис Хачатрян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – Oh once again. Performed by Sargis Khachatryan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Ա՜խ, մի անգամ էլ զիջեիր, սիրուհիս, քեզ բան ասեի,
Նորից աչք – ունքդ գովեի, սիրուն, աննման ասեի,
Ծաղկադալար սարի նման ծոցիդ բուրաստան ասեի,
Բլբուլին կարոտով տանջող վարդով վարդարան ասեի։

Երանի՜ քեզ չճանաչող անծանոթ, օտար լինեի,
Կամ լավ ու վատից անտեղյակ, սիրուց բեխաբար լինեի,
Կամ թե մարմար կրծքիդ վրա մի ոսկեքաշ լար լինեի,
Մատաղ սրտիս քնքուշ զարկով հնչեի, ջան – ջան ասեի։

Մի անգամ ասի’ ի՞նչ ասեմ, ասիր, տեսքիս արև ասա,
Կարմիր խնձոր անվանեցի, ասիր’ վարդի տերև ասա,
Բոցավառ կանթեղ աչերիդ դու խնդրեցիր, թե սև ասա,
Երանի մեկ էլ երգեի, նախշուն ծիածան ասեի։

Դու Հավասուդ ելած սիրտը զովացնեիր հովի նման,
Սրբեիր արցունքն աչքերիս, չթողնեիր ծովի նման,
Ախ ու վախով չմեռնեի անբախտ Սայաթ – Նովի նման,
Սիրուն ձեռդ կրծքիս վրա, հիմա տուր վախճան, ասեի։

Աշուղ Հավասի – Խանդոտ կինը և իր անմեղ մարդը (Սիրանուշ Գալստյան, Արթուր Մնացականյան) – Ашуг Хаваси – Ревнивая женщина и ее невиновный мужчина (Сирануш Галстян, Артур Мнацаканян) – Ashugh Havasi – Jealous woman and her innocent man (Siranush Galstyan, Arthur Mnatsakanyan)

Աշուղ Հավասի – Խանդոտ կինը և իր անմեղ մարդը (Սիրանուշ Գալստյան, Արթուր Մնացականյան) -Ашуг Хаваси – Ревнивая женщина և ее невиновный мужчина (Сирануш Галстян, Артур Мнацаканян)=Ashugh Havasi – Jealous woman and her innocent man (Siranush Galstyan, Arthur Mnatsakanyan)

Աշուղ Հավասի – Խանդոտ կինը և իր անմեղ մարդը։ Կատարումը՝ Սիրանուշ Գալստյան ևԱրթուր Մնացականյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Хаваси – ревнивая женщина և ее невиновный мужчина. Исполняет Сирануш Галстян и Артур Мнацаканян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Havasi – The jealous woman և her innocent man. Performed by Siranush Galstyan րArthur Mnatsakanyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Ասա տեսնեմ որտեղ էիր պարզերես, պարզերես,
Էլ մի ասա որ վերջինն է կը ներես,
Հերիք եղաւ կրակ վարես ինձ էրես, ինձ էրես,
Ու՞ր գնացիր , ու՞ր մնացիր էս գիշեր,
Աստղերն ելան օրն եղել է կէս գիշեր։

Նոր է մթնում մի խիղճ արա, այ կնիկ, այ կնիկ,
Առանց հարցնել գլխիս մի տայ, վայ կնիկ,
Դու ինձ կ՚անես ուրիշներին թայ կնիկ, թայ կնիկ,
Նոր է մթնում, նոր է գալիս էս գիշեր,
Բայց դու սրան համարում ես կէս գիշեր։

Հագնուել ու զարդարուել ես ոնց ‘եսայ, ոնց ‘եսայ,
Կարծում ես թէ , էնտեղ չէի չտեսայ,
Մայրամուտին ու՞մ հետ էիր ինձ ասա, ինձ ասա,
Ու՞ր գնացիր , ու՞ր մնացիր էս գիշեր,
Աստղերն ելան օրն եղել է կէս գիշեր։

Ո՞վ է տեսել քեզ պէս կնիկ այս դարում, այս դարում,
Ոչ՛ գործում ես , ոչ՛ լուանում, ոչ՛ կարում,
Ամբողջ օրը վրաս շառ ես հնարում, հնարում,
Նոր է մթնում, նոր է գալիս էս գիշեր,
Բայց դու սրան համարում ես կէս գիշեր։

Տանը թողած ինձ պէս մարալ սիրուն հարս, սիրուն հարս,
Կ՚երթաս ուրիշ կանանց ետեւ ման կուգաս,
Գիշերները շունչդ կտրած տուն կուգաս, տուն կուգաս,
Ու՞ր գնացիր , ու՞ր մնացիր էս գիշեր,
Աստղերն ելան օրն եղել է կէս գիշեր։

Ամօթ արա միտքդ ծուռ է, միտքդ ծուռ, միտքդ ծուռ,
Ես խմել եմ լոկ մի բաժակ գարեջուր,
Քթէս բերիր դու ինձ տալով թուք ու մուր, թուք ու մուր,
Նոր է մթնում, նոր է գալիս էս գիշեր,
Բայց դու սրան համարում ես կէս գիշեր։

Շուրջդ նայիր ու տես, թէ որտեղ Ես, որտեղ Ես,
Էդ տարիքով դու ինձ համար հօր տեղ Ես,
Ճաշի չես գայ, սոված ծարաւ, որտեղ ես, որտեղ ես,
Ու՞ր գնացիր , ու՞ր մնացիր էս գիշեր,
Աստղերն ելան օրն եղել է կէս գիշեր։

Հաւասն ասաց էսպէս խանդոտ կնկանը, կնկանը,
Տանես գցես մարդագելի ուռկանը,
Որ չտանջի խեղճ ու կրակ էրկանը, էրկանը,
Նոր է մթնում, նոր է գալիս էս գիշեր,
Բայց դու սրան համարում ես կէս գիշեր։

Աշուղ Հավասի – Եղնիկի պես (Հովհաննես Մանուչարյան)-Ашуг Хаваси – Как олень (Ованес Манучарян) – Ashugh Havasi – Like a Deer (Hovhannes Manucharyan)

ԱԱշուղ Հավասի – Եղնիկի պես (Հովհաննես Մանուչարյան)-Ашуг Хаваси – Как олень (Ованес Манучарян) – Ashugh Havasi – Like a Deer (Hovhannes Manucharyan)

Աշուղ Հավասի – Եղնիկի պես։ Կատարումը՝ Հովհաննես Մանուչարյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։

Ашуг Хаваси – Как олень. Исполняет Ованнес Манучарян, Культурный Союз Саят-Нова.

Ashugh Havasi – Like a deer. Performed by Hovhannes Manucharyan, Sayat-Nova Cultural Union.

Ալ երեսդ ալա է,
Բացված կարմիր լալա է,
Նայվածքդ, սիրուն աղջիկ,
Գլխիս դարդ ու բալա է։
Եղնիկի պես ծուռ մի աշե, սիրո՛ւն ջան,
Ջահել սիրտս դու մի մաշե, սիրու՛ն ջան։

Այրող սերդ սառել է,
Սիրտդ ինձնից դառել է,
էդ քո նայել, ժպտալդ
Խելքս գլխիցս առել է։
Եղնիկի պես ծուռ մի աշե, սիրո՛ւն ջան,
Ջահել սիրտս դու մի մաշե, սիրու՛ն ջան։

Հագածդ նուրբ տարազ է,
Հասակիդ լավ կսազե,
Քեզ հետ ասել, խոսելը
Ե՛վ ցավ է, ՛ մուրազ է։
Եղնիկի պես ծուռ մի աշե, սիրո՛ւն ջան,
Ջահել սիրտս դու մի մաշե, սիրու՛ն ջան։

Աշուղ Հավասի – Գարուն եկավ (Րաֆֆի Հակոբյան) -Ashugh Havasi – Spring has come (Raffi Hakobyan) – Ашуг Хаваси – Весна пришла (Раффи Акопян)

Աշուղ Հավասի – Գարուն եկավ (Րաֆֆի Հակոբյան) -Ashugh Havasi – Spring has come (Raffi Hakobyan) – Ашуг Хаваси – Весна пришла (Раффи Акопян)Աշուղ Հավասի – Գարուն եկավ։ Կատարումը՝ Րաֆֆի Հակոբյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – Весна пришла (Раффи Акопян) – Ашуг Гаваси – Весна пришла (Раффи Акопян) – Ашуг Хаваси – Весна пришла (Раффи Акопян) Ашуг Хаваси – Весна пришла. Исполняет Раффи Акопян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – Spring has come (Raffi Hakobyan) -Ashugh Havasi – Spring has come (Raffi Hakobyan) – Ashug Havasi – Spring has come (Raffi Akopyan) Ashugh Havasi – Spring has come. Performed by Raffi Hakobyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Գարուն եկաւ, վարդը շաղով,
Բլբուլն եկաւ անուշ խաղով,
Ես էլ հազար երգ ու խաղով
Գուսանն եմ իմ լաւիկ յարին,
Իմ անուշ կաքավիկ յարին:
Ախ յարս, յարս լաւն է, լաւ,
Հագել է հրեղեն հալաւ,
Կրակն ընկաւ սիրտս, հալաւ:

Ինչպէս կաքավ նստի քարին,
Ձէն տայ սարին, սիրած յարին,
Ես չեմ երգի սէրն օտարին,
Գուսանն եմ իմ լաւիկ յարին,
Իմ անուշ կաքավիկ յարին:

Ախ յարս, յարս լաւն է, լաւ,
Հագել է հրեղեն հալաւ,
Կրակն ընկաւ սիրտս, հալաւ:

Ով որ ինձ նման երգիչ է,
Յարիս գովէ` դարձեալ քիչ է,
Հավասն եմ, էլ ցաւս ի՞նչ է,
Գուսանն եմ իմ լաւիկ յարին,
Իմ անուշ կաքավիկ յարին:

Ախ յարս, յարս լաւն է, լաւ,
Հագել է հրեղեն հալաւ,
Կրակն ընկաւ սիրտս, հալաւ: