Օսմանցին փոխվեց հո օսմանցու պլան չփոխվեծ

Օսմանցին փոխվեց հո օսմանցու պլան չփոխվեծ

Օսմանցին փոխվեց հո օսմանցու պլան չփոխվեծ
Օսմանցին փոխվեց հո օսմանցու պլան չփոխվեծ

ԱՐԱՐԱՏ-ՈՒՐԱՐՏՈՒ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ – ЦАРСТВО АРАРАТ- УРАРТУ – THE KINGDOM OF ARARAT-URARTU

ԱՐԱՐԱՏ-ՈՒՐԱՐՏՈՒ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ – ЦАРСТВО АРАРАТ- УРАРТУ – THE KINGDOM OF ARARAT-URARTU

Ուրատու – Урарту -Urartu

ԱՐԱՐԱՏ-ՈՒՐԱՐՏՈՒ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ЦАРСТВО АРАРАТ- УРАРТУ
THE KINGDOM OF ARARAT-URARTU

Երևան – Ереван- Yerevan

Երևան – Ереван – Yerevan

Երևան – Ереван- Yerevan

Столица Древнее, Чем Рим- ‘The Capital Older Than Rome

Столица Древнее, Чем Рим- ‘The Capital Older Than Rome

Yerevan (The Capital older than Rome)

Yerevan (The Capital older than Rome)