Աշուղ Հավասի – Վարդերի մեջ (Մխիթար Քեթցյան) – Ашуг Хаваси – В розах (Мхитар Кетцян) – Ashugh Havasi – In the Roses (Mkhitar Kettsyan)

Աշուղ Հավասի – Վարդերի մեջ (Մխիթար Քեթցյան) – Ашуг Хаваси – В розах (Мхитар Кетцян) – Ashugh Havasi – In the Roses (Mkhitar Kettsyan)

Աշուղ Հավասի – Վարդերի մեջ։ Կատարումը՝ Մխիթար Քեթցյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Мхитар Кетцян, Культурный союз «Саят-Нова». Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Mkhitar Kettsyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Յար, քեզանից հզոր չկա,
Սիրո վառման մարտերի մեջ,
Ով որ տեսնի ուշքը կերթա,
Դու լալ ու զառ դարդերի մեջ։
Զարդերի մեջ, վարդերի մեջ,
Սիրտս թողիր դարդերի մեջ։

Երբ տեսնում եմ քեզ խնդալիս,
Ես տխրում եմ, արյուն լալիս,
Արտույտ դառել, ման ես գալիս
Գարնան կանաչ արտերի մեջ։
Արտերի մեջ, վարդերի մեջ,
Սիրտս թողիր դարդերի մեջ։

Մայր արևին դու չես զիջել,
Դեմքիդ ծիծաղ է կարկաչել,
Կարծես գարնան շաղն է իջել
Խաս կակաչի ալ թերի մեջ։
Ալ թերի մեջ, վարդերի մեջ,
Սիրտս թողիր դարդերի մեջ։

Հավաս, երգչիդ վառ սերն է ծով,
Նման գարնան արտերի մով,
Արի ման գանք զով գիշերով
Մեր ծաղկաշատ հանդերի մեջ։
Հանդերի մեջ, վարդերի մեջ,
Սիրտս թողիր դարդերի մեջ։