Աշուղ Հավասի – Գարուն եկավ (Րաֆֆի Հակոբյան) -Ashugh Havasi – Spring has come (Raffi Hakobyan) – Ашуг Хаваси – Весна пришла (Раффи Акопян)

Աշուղ Հավասի – Գարուն եկավ (Րաֆֆի Հակոբյան) -Ashugh Havasi – Spring has come (Raffi Hakobyan) – Ашуг Хаваси – Весна пришла (Раффи Акопян)Աշուղ Հավասի – Գարուն եկավ։ Կատարումը՝ Րաֆֆի Հակոբյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – Весна пришла (Раффи Акопян) – Ашуг Гаваси – Весна пришла (Раффи Акопян) – Ашуг Хаваси – Весна пришла (Раффи Акопян) Ашуг Хаваси – Весна пришла. Исполняет Раффи Акопян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – Spring has come (Raffi Hakobyan) -Ashugh Havasi – Spring has come (Raffi Hakobyan) – Ashug Havasi – Spring has come (Raffi Akopyan) Ashugh Havasi – Spring has come. Performed by Raffi Hakobyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Գարուն եկաւ, վարդը շաղով,
Բլբուլն եկաւ անուշ խաղով,
Ես էլ հազար երգ ու խաղով
Գուսանն եմ իմ լաւիկ յարին,
Իմ անուշ կաքավիկ յարին:
Ախ յարս, յարս լաւն է, լաւ,
Հագել է հրեղեն հալաւ,
Կրակն ընկաւ սիրտս, հալաւ:

Ինչպէս կաքավ նստի քարին,
Ձէն տայ սարին, սիրած յարին,
Ես չեմ երգի սէրն օտարին,
Գուսանն եմ իմ լաւիկ յարին,
Իմ անուշ կաքավիկ յարին:

Ախ յարս, յարս լաւն է, լաւ,
Հագել է հրեղեն հալաւ,
Կրակն ընկաւ սիրտս, հալաւ:

Ով որ ինձ նման երգիչ է,
Յարիս գովէ` դարձեալ քիչ է,
Հավասն եմ, էլ ցաւս ի՞նչ է,
Գուսանն եմ իմ լաւիկ յարին,
Իմ անուշ կաքավիկ յարին:

Ախ յարս, յարս լաւն է, լաւ,
Հագել է հրեղեն հալաւ,
Կրակն ընկաւ սիրտս, հալաւ: