Փոխեք Ձեր բառապաշարի թուրքերեն խոսքերը Հայերենով

Փոխեք Ձեր բառապաշարի թուրքերեն խոսքերը Հայերենով

Յան -> Կողմ

Զիբիլ -> Աղբ

Եթիմ -> Որբ

Գյոլ -> Լիճ

Սաղ -> Ողջ

Չափալախ -> Ապտակ

Փիլաքյան -> Աստիճան

Հայաթ -> Բակ

Բախչա -> Այգի

Թոզ -> Փոշի

Խաբար -> Լուր

Բոյ -> Հասակ

Քյոռփա -> Մանուկ

Վախտ -> Ժամանակ

Խիյար -> Վարունգ

Թոփալ -> Կաղ

Բողազ -> Կոկորդ

Օյաղ -> Սթափ

Արաղ -> Օղի

Խի -> Ինչու

Չանգյալ -> Պատառաքաղ

Գյոռել -> Թաղել

Դոշ -> Կուրծք

Ջեբ -> Գրպան

Դինջ -> Հանդարտ

Զռլամա -> Ահռելի

Յոնջա -> Մոլախոտ

Յանի -> Իբր

Թազա -> Նոր

Գյուլլա -> Փամփուշտ